Kalkulatori

Car Price Calculator
Kalkulatori i çmimeve të automjeteve

Kalkulatori i automjeteve


Si bëhet kalkulimi: Për të llogaritur koston totale të veturës, ju lutem shkruani çmimin aktual të veturës nga Autowini.com

Vlera e veturës në total: Vlera totale e veturës do të përcaktohet duke shtuar çmimin aktual të veturës me koston e transportit deri në doganë.

Në çmim nuk përfshihet Dogana, TVSH dhe Homologimi, por vetem çmimi i vetures + transporti deri në doganën e Kosovës