Flamastera & Markera

Zbritje 75%
2.63 0.65
Zbritje 81%
2.63 0.51
Zbritje 83%
2.63 0.46
Zbritje 48%
1.05 0.55
Markera të vegjël, 4 copë
Zbritje 58%
1.05 0.44
Një set me fllamasterë kualitativ me ngjyra të ndryshme, vjen me 12 ngjyra.
Zbritje 83%
1.05 0.18
Një set me fllamasterë kualitativ me ngjyra të ndryshme, vjen me 6 ngjyra.