eGjeta.com është dyqan online ku ju mund të bleni Goma, Vajra, Aksesorë dhe pjesë për veturën tuaj, Paisje teknologjike, Laptop, Kompjuter, Smartphone, Kozmetikë, Paisje Sportive, Paisje Shtëpiake, si dhe shumë produkte tjera. Ne ofrojmë mundësi të lehta të pagesës përmes bankës ose pagesa me para në dorë, si dhe transport të sigurtë për 48 orë brenda territorit të Republikës së Kosovës.
159.99€ 228.60€
-30.01%

Out of stock

261.50€ 285.00€
-8.25%

Out of stock

322.50€ 465.78€
-30.76%

Out of stock

370.00€ 528.65€
-30.01%

Out of stock

322.50€ 440.50€
-26.79%

Out of stock

271.50€ 371.25€
-26.87%

Out of stock

310.50€ 350.00€
-11.29%
310.50€ 350.00€
-11.29%
310.50€ 350.00€
-11.29%
351.00€ 399.00€
-12.03%
351.00€ 399.00€
-12.03%
351.00€ 399.00€
-12.03%