eGjeta.com është dyqan online ku ju mund të bleni Goma, Vajra, Aksesorë dhe pjesë për veturën tuaj, Paisje teknologjike, Laptop, Kompjuter, Smartphone, Kozmetikë, Paisje Sportive, Paisje Shtëpiake, si dhe shumë produkte tjera. Ne ofrojmë mundësi të lehta të pagesës përmes bankës ose pagesa me para në dorë, si dhe transport të sigurtë për 48 orë brenda territorit të Republikës së Kosovës.
38.50€ 139.50€
-72.40%

Out of stock

38.50€ 139.50€
-72.40%

Out of stock

49.00€ 115.50€
-57.58%

Out of stock

70.50€ 107.50€
-34.42%
70.50€ 107.50€
-34.42%
70.50€ 107.50€
-34.42%
27.50€ 55.00€
-50.00%
55.00€ 70.00€
-21.43%
41.00€ 60.00€
-31.67%
30.00€ 65.00€
-53.85%
55.00€ 65.00€
-15.38%
50.00€ 65.00€
-23.08%
50.00€ 65.00€
-23.08%
14.00€ 40.00€
-65.00%

Out of stock

14.00€ 40.00€
-65.00%

Out of stock

14.00€ 40.00€
-65.00%

Out of stock

16.00€ 42.00€
-61.90%
16.00€ 42.00€
-61.90%
16.00€ 42.00€
-61.90%

Out of stock

16.00€ 42.00€
-61.90%
19.50€ 48.00€
-59.38%
19.50€ 48.00€
-59.38%
16.50€ 73.40€
-77.52%
21.00€ 42.00€
-50.00%
16.00€ 42.00€
-61.90%